SEGMENTNA VRATA

Segmentna garažna vrata su izradjena od visokokvalitetnih čeličnih panela koji su zaštićeni od korozije. Pokretanje i zaustavljanje segmentnih vrata odvija se bez buke i glatko, što štiti vrata, ne zauzimaju puno prostora I montiraju se uz plafon. Automatska segmentna vrata otvaraju se vertikalno naviše. Na taj način dobijate više mesta unutar i ispred garaže – i plus imate kompletno slobodan prolaz.

U slučaju kada je garaža deo kuće, onda se uvek preporučuju garažna vrata sa dobrom termo i zvučnom  izolacijom, odnosno segmentna vrata.

Prednost segmentnih garažnih vrata ogleda se i u mogućnosti integrisanja pešačkih vrata sa niskim pragom, ova vrata daju mogućnost  jednostavanog  prolaza korisnicima kao i mogućnost  iznošenja opreme (bicikle,baštenske mašine i drugo) , a da ne otvarate cela garažna vrata.

Standardne boje segmentnih garžnih vrata su bela,braon i siva,prema zahtevu klijenta moguća je i druga boja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Segmentna garažna vrata izrađena od kvalitetnih nerđajućih čeličnih panela, debljina samoga panela je 40mm, debljina lima na panelima je 0,55mm, ovi paneli su po krajevima ojačani limom debljine 1,2mm. U ponudi se nalaze dva tipa panela: linijski paneli i paneli sa pravougaonim ornamentima. Paneli su ispunjeni poliuretanom debljine 40mm što vratima daje termo i zvučnu izolaciju. Paneli za garažna vrata se uzdižu vertikalno, a zatim se od krajnje gornje tačke slažu paralelno sa plafonom.

Sa donje strane zaptivanje garažnih vrata obezbeđuje dihtung guma koja se nalazi na donjem panelu – segmentu, a sa bočnih i gornje strane zaptivanje obezbeđuju dihtung lajsne koje se postavljaju između frontalnog zida i unutrašnje strane garažnog otvora. Takođe, što je bitno je da su sami paneli za segmentna garažna vrata tako konstruisani da je nemoguće uklještiti prste između panela (sigurnosni sistem protiv uklještenja prstiju).

NAČIN POKRETANJA:

Segmentna garažna vrata pokreću se pomoću elektromotora koji automatski zaključava vrata,

Elektronika koju ugrađujemo pruža maksimalni komfor i sigurnost korišćenja.

Motor je malih dimenzija i radi bešumno. Pored daljinske komande postoji mogućnost ugradnje i taster prekidača ili tropoložajnog prekidača. U slučaju nestanka električne energije, vrata se deblokiraju i otvaraju ručno.

Elektromotori koje ugrađujemo poseduju sve neophodne ateste.