Segmentna vrata

Segmentna vrata zahtevaju minimalan prostor za ugradnju. Jednostavna i brza montaža. Visok stepen termoizolacije. Potpuno bešumna sa mogućnošću daljinske kontrole. Veoma lako i jednostavno održavanje.